top of page

Kolumbárium

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Karlovy Vary

školní projekt 2009

-

atelier Hájek & Hulín

Zadání Využití starého betonového koryta nerealizované lanové dráhy spojující centrum Karlových Varů s poutním místem "tři kříže". Návrh objektu s novou funkční náplní. Koncept Stužka - linie koryta - cesta. Hřbitovní zeď. Polouzavřený prostor ve svahu s výhledem do údolí a protějších kopcu. Místo k rozjímání, ale ne zase tak docela. Tichá sevřenost a snad i úzkost, vždy však otevřenost směrem vzhuru - v myšlenkách i do nebes. Místo námahy (cesta) i odpočinku (nejen posledního). Mrtvé koryto díky mrtvým ožívá. Spojnice částí města, příležitost k zamyšlení. Prosté věže, hlásné trouby do nebes, trychtýře do vlastní mysli, zrcadlení oblohy ve studánce. Vertikální protipóly - brány - kaple. Forma Jednoduchá - cesta - mající svuj (relativní) konec i cíl, stejně jako každá životní pouť. Lidé umírají, stále, stále se ale také noví rodí. Zeď z jednoduchých schránek pro uložení 1-4 uren, možnost individualizace náhrobních desek. Z jedné strany schodiště z druhé lanovka, přestupy možné na podestách skrz kolumbární stěnu. Urnová místa prostupují celou tloušťkou stěny - pruhledy stěnou, pruniky myslí. Urbanistické řešení Vstup možný jak z města z ul. Vřídelní (pruchodem mezi domy a výtahem na vstupní plošinu), tak po silnici na vyhlídce - tyto dvě komunikace spojují bezbariérová zařízení (výtah a lanovka) a schodiště. Od horní kaple je dále možno pokračovat pěší trasou po zbylé části nerealizované lanovky až na tři kříže - spojnice je veřejnosti zachována, z rekreačních i symbolických duvodu. Architektonické řešení Sanace koryta, vyhloubení či zpevnění základu pro strojovny a kaple, vybudování provozních budov správcu. Vyhloubení jámy pro výtahovou šachtu. Konstrukce monorailu, složení prefabrikovaných dílcu kolumbária. Instalace výtahu, zařízení strojoven a lanovky. Vztyčení kaplí. Provozní řešení Vzhledem k liniovému charakteru pozemku a jeho potenciální využitelnosti jako komunikační spojnice značně morfologicky tvarovaného města (krom samotné funkce zamýšlené stavby) je kolumbárium řešeno jako pruchozí, veřejné, obsluhované dvěma správci/ techniky lanové dráhy, a to při horním a dolním vstupu. Jakožto součást mhd, bude investici lanové dráhy sponzorovat město, kdežto provoz a údržba budou v rukou investora. Konstrukční řešení Primárně je užito železobetonu s výhodami prefabrikace i monolitu. Podklad pro schodišťová ramena a panely kolumbárií a portálu bude vybetonován na místě, včetně nezbytných základových prací. Panely pro uložení uren, včetně portálu lanové dráhy a schodišťových stupňu, budou s velkou přesností a kvalitou provedení připraveny v prefabrikárnách. Kaple bude kombinací obou postupu.
bottom of page