top of page

Konverze hotelu na ajurvédské lázně

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Praha

studie: 2018

soukromá osoba

Fractal architects s.r.o.

Ulice Rytířská. Centrum Prahy. Historické jádro. Budovy s vyvrácenými kořeny minulosti. Hledání ztracené tváře. Nová interpretace místa. Respekt budoucího poslání domů k lokálním hodnotám. Rovnováha mezi minulostí a novodobou podobou. Transformační centrum. Komplexní očista. Šíření pozitivní energie. Hledání životní rovnováhy. Lidé hovořící k domům a domy hovořící k lidem. Duch a obálka domu jako duše a tělo člověka. Propojení myšlenky a hmoty. Přirozená provázanost míst díky zájmu o člověka a vědění. Praha a její alchymisté, Indie a pradávné učení o lidském těle. PROLOG Sluneční hotel spolu s komplexem léčebných lázní vnímáme jako unikátní místo, kde může každý člověk dojít tělesného ozdravení i duševní proměny. Povaha a váha změn bude jedinečná pro každého jednotlivce. Předpokládáme, že zážitek z pobytu bude na škále od příjemně stráveného odpoledne po přelomový životní okamžik. Usebrání se mezi stěnami lázní a hotelu v samém středu hlavního města, cesta mimo vlastní tělo, návštěva skrytých hlubin mysli, otevírání se novému, opouštění starého... to vše vyžaduje pocitově bezpečný a čistý prostor, neboť člověk se zde zbavuje množství nánosů a masek a vrací se ke své ryzí lidské podstatě. Všechny tyto myšlenky se staly nedílnou součástí našeho návrhu, propisujeme je jak přímo, tak přeneseně do všech navrhovaných prostor, od detailu po celek. Při hledání principů a ideí a vytváření nejvhodnějšího konceptu pro pojetí interiéru vykrystalizovala témata, která se prolínají celým návrhem. Jsou obsažena v každém kusu vybavení i v každém stavebním zásahu. PRINCIP 1 Každý člověk nějakým způsobem vnímá propojení mezi svou duší a tělem. V interiérové architektuře nacházíme paralelu v historických prostorách vymezených dobovou konstrukcí. Naší snahou je citlivým přístupem vdechnout nový život do stávající struktury tak, aby se obě entity vzájemně doplňovaly a podporovaly. S budovami v Rytířské ulici bylo v rámci úprav v minulých stoletích nakládáno bezohledně a s lhostejností, žádný z historických řádů nebyl zachován či podpořen. Nesnažíme se o umělé navrácení určité dobové tváře, ale jsme přesvědčeni o nezbytnosti zachování dosud rozpoznatelných hodnot. V našem návrhu k takovým prvkům přivádíme pozornost a snažíme se jimi podtrhnout historickou linku při respektování hodnoty objektů jako celku. Konkrétní aplikaci tohoto principu můžeme osvětlit na příkladě řešeného hotelového pokoje, kde je v obvodových stěnách patrný oblouk původní klenby. K zachování kontinuity používáme sklo vložené mezi stěnu s obloukem a nově vybudovanou příčku, úzký pruh průhledného materiálu naznačuje průběh prostorem a podporuje vnímání pokoje jako celku namísto opětovného dělení na potřebné užitné části. Podobný princip opakujeme v druhém pokoji, kde považujeme za důležité upozornit na rytmus třech velkých okenních otvorů fasády. Nevytváříme však žádná dogma a v prostorách, kde se podobná návaznost či historická linka neobjevuje, nepotřebujeme sklo ve stěně využít. Uplatňujeme principy vždy v závislosti na konkrétních místnostech, nikoliv strojově aplikovaná schémata. Shodně ve všech pokojích vracíme ráz vnější obálce, a to jemnou aplikací historizujících prvků. Konkrétně se jedná o fabiony, stropní zrcadla, vápenné omítky a rybinové parkety. Zjednodušeně lze říci, že vše, co je historické a hodnotné, je zachováno nebo obnoveno do původní podoby a naopak vše, co je nové, je vystavěno pokorně a přitom svébytně, bez potřeby imitovat dobový kontext. Vložená příčka je tedy výrazný prvek s novodobou povrchovou úpravou, plní svou účelovou funkci při členění místnosti, tvoří vsého smyslu obraz, nový rámeček i tenkou hranici mezi starým a novým. Podobný princip, avšak s rozdílnou aplikací, můžeme najít i v recepci. Vzhledem k nízké výšce neodpovídá vstup do hotelu představám velkolepého prostoru, rozhodli jsme se však tento zdánlivý nedostatek využít pro podpoření dojmu útulného domácího prostředí a osobnějšího přijetí přicházejícího hosta. Velkorysosti dosahujeme čistotou prostor, nejkvalitnějšími materiály a jedinečným stropním osvětlením, intimní atmosféru vytváříme nasvětlením kleneb spolu s drobným lampovým osvětlením, nízkým pohodlným sezením, teplem a světlem otevřených kamen i šuměním tekoucí vody. PRINCIP 2 V případě slunečních lázní pro nás hotel znamená domov. Pro někoho domov na pár dní, pro někoho na pár týdnů, pro někoho domov, ze kterého odešel s pozměněným vědomím a do kterého se v myšlenkách bude nadále vracet jako k místu, kde se odehrála důležitá událost jeho života. Hotelový pokoj tentokrát není odosobněné sterilní místo, které člověk navštíví a zase opustí, aniž by v něm zanechalo nějakou výraznější stopu. Provazujeme tvary, materiály, barevné tóny a struktury tak, aby v člověku vyvolávaly pocit bezpečí, ale zároveň jej nerozptylovaly od meditace a duchovní očisty. Vzhledem k náplni provozu, centru ajurvédského léčitelství, vytváříme místo hluboké transformace a ozdravy ducha i těla. Ačkoliv se ajurvéda spolu s šířením východních náboženství v minulých staletích šířila i do Evropy a ovlivnila i naše lékařství, indická tradice nemá v našem prostředí hluboké kořeny. Nechceme proto vkládat do nového provozu tradiční ajurvédské motivy za každou cenu, ani kopírovat interiéry původem z Indie do interieru pražského domu. Naším cílem je spíše přenesení duchovní podstaty celé samotné ajurvédy. Doplňujeme a vyvažujeme prostory hotelu pouhým dotykem dálek. Tento dotyk je viditelný jako jemný šperk v jinak tvarově i strukturově čistém a s místním stavebním kontextem spjatém historickém interiéru. S konkrétním použitím se setkáme na příkladu indického koberce, vzorované látky potahu polštáře, svítidla seskládaného do tvaru mandaly či detailů v podobě linie ze „zlatého“ kovu. Převažující nábytkové vybavení je naopak přehlídkou místních zdrojů, a to jak po stránce materiálů tak řemesla. PRINCIP 3 Důležitým aspektem promítajícím se do řešení celého hotelu je individualita člověka. Každý návštěvník je jiný a do hotelu přichází s rozdílným naladěním, očekáváním a zvyky. V interieru veřejných (recepce a lobby) i soukromých prostor (pokoje) proto navrhujeme místa s různorodou atmosférou, s odlišnými rozličné podmínkami pro trávení času a s různými stupni intimity. Tato místa jsou podpořena nábytkovým i světelným designem. PRINCIP 4 Komplex ajurvédských lázní spolu s hotelem je v Evropě ojedinělý, proto i vybavení tohoto prostoru musí být nevšední, nikoliv ne však pompézní nebo příliš extravagantní. Tuto jedinečnost navozujeme důrazem na řemeslný detail a použitím těch nejkvalitnějších materiálů, jako je tvrdé masivní dřevo či hrubé přírodní tkaniny. Přirozená textura a struktura poctivých materiálů je tím nejkrásnějším ornamentem, nejzdobnějším dekorem. PRINCIP 5 Pomyslnou červenou nití, která nás provází celým příběhem interiéru Slunečního hotelu, je u nás „zlatý“ sluneční paprsek. Tato linie se v podobě mosazného pásku vsazeného do podlahy od recepčního pultu paprsčitě rozbíhá prostorem recepce a lobby, prozařuje v detailu nábytku pokračuje v pokojích a objevuje se i v dalších prostorách hotelu. V recepci paprsky v podlaze akcentují důležitost recepčního pultu jako místa prvotního přijetí hosta, v pokojích se již objevují pouze náznakově jako nábytkový detail.
bottom of page