top of page

Náplavka řeky Isere

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Grenoble

participativní rozpočet 2018

obyvatelé Grenoblu

-

Grenoblois - Isere est a vous! Grenoblané, náplavka je vaše! /5 odstavců o řece/ /PROŽÍVÁM/ Jsem v Grenoblu teprve měsíc. Narozen v čechách, dlouhá léta jsem žil v Praze. Trklo mne to hned při první vycházce - ta prostě musela směřovat na Bastille. Cestou tam a zpět jsme dvakrát museli překonat řeku. Jednou po mostě Pont de la Porte de France, podruhé o více než kilometr dále, po mostě Pont de MSP (Chartreuse). A dvakrát jsme krom řeky přecházeli i podivnou silnici, Voie de Corato. Zatímco cyklisté a chodci se tísnili na úzkých chodnících na Quai Stéphane a Quai Jongkind vedle automobilové dopravy, o patro níže byl "rezervován" na dva pruhy široký prostor jen a jen pro auta. Nešlo mi to na mysl. /ZAMÝŠLÍM SE/ V krásném historickém centru krásného města se vlní krásná řeka. Z nábřeží je jedinečný výhled na dramatickou scenérii skalnatého masivu korunovaného cimbuřím a terasami Bastille. Z jasného důvodu byla Bastille postavena právě zde a ze stejného důvodu se Grenoble rozvíjel od meandrů řeky dále k úpatí hor a ne naopak. Kde totiž teče řeka, tam je život. V řece je voda a ve vodě ryby, kolem řeky jsou cesty a cestami dopravují se lidé a s nimi zboží. To byly důvody, proč byla řeka tolik ceněna dříve a hrála nenahraditelnou roli v rozvoji lidského osídlení. Dnes už má trošku jiný význam. Město se rozrostlo, nyní ho řeka rozděluje i spojuje zároveň. Ale lidé, ti se z ní vytratili. V místech, kde je jich nejvíc, dělí je od řeky hned dvě cesty. Místa pro chodce je poskrovnu, daleko od vodní hladiny. A i když se našinec nedá odratit asfaltovou pustinou Voie de Corata, k řece ho stejně nepustí betonové zátarasy a naplaveniny za nimi. /PTÁM SE/ Grenoble, já Ti navrhuji, navrať řeku zpátky lidem. Změň Popelku v krasavici. Jak lehko se to říká někomu, kdo je tu teprve tak krátce! Copak Grenoblané sami nechtějí? Já to však vidím svýma nezaujatýma očima a říkám si, proč? - Proč není možné ulici Voie de Corato uzavřít pro automobilovou dopravu i jindy než jen v neděli? Dokud bude mít podobu takovou jakou má, stejně tam skoro nikdo nezavítá. - Proč není možné Quai Stéphane Jay & Quai Jongkind upravit jako obousměrnou? Znamenalo by to opravdu tak zásadní zhoršení dopravní situace? - Proč jedno z nejkrásnějších míst v Grenoblu neslouží k procházkám, pro běžce a cyklisty, pro pořádání trhů a festivalů? Proč je zde místo člověka automobil a místo dřevěného mola u řeky betonový zátaras? /PŘEDSTAVUJI SI/ Voie de Corato má délku 2,3km. Stejnou vzdálenost má i pražská náplavka. V době, kdy jsem se do Prahy přestěhoval, po ní lidé skoro nechodili. Nebyl důvod, ale byla příležitost. Během deseti let se z náplavky stalo místo, bez kterého si většina mladých nedovede svůj život představit. Ale nejen jich. Je jedním z nejoblíbenějších míst pro maminky s dětmi, seniory, sportovce i turisty. Proč? Protože jediná auta, která tam zavítají jsou auta trhovců nebo organizátorů různých festivalů a výstav. Protože dát si pivo nebo víno u řeky s výhledem na Hradčany a Strahov je nezapomenutelný zážitek. Protože kromě různých občerstvoven si mohou přinést deku a piknikovat u řeky po svém. A to přesto, že čistota řeky není ani z poloviny taková, jaká je voda Isere. Je to místo kde se mísí život, kde se prolíná řeka a lidé. Řeka jako živel vnášející svou energii do organizovaného města. /NAVRHUJI/ Jsem architekt. Snažím se nasát atmosféru každého místa, odhalit a pochopit jeho potenciál. Jsem přesvědčený, že nábřeží Isere má ty nejkrásnější roky teprve před sebou. Proměnit ji v místo vyhledávané obyvateli i návštěvníky však může být náročný a zdlouhavý proces. Ale lze začít i s málem. Navrhuji proměnit nevyužívaný plácek mezi řekou a silnicí "pro promenádu v malém a na zkoušku". Pokud se zásnuby mezi Grenoblany a Isere osvědčí, nebude to potom důvod ke svatbě? /HLEDÁM ROVNOVÁHU/
bottom of page