top of page

Rekonstrukce RD

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Třenice

studie: 2021, projekt: 2022

soukromá osoba

-

Zadáním investora bylo upravit stávající dispozici tak, aby naplňovala požadavky pětičlenné rodiny. Důraz byl kladen na vizuální i funkční propojení interieru a zahrady/sadu a dále na řešení zázemí pro venkovní aktivity. Krom výše uvedeného se hlavními motivy řešení staly tyto prvky: • jednotící barevný akcent (RAL 5024 - bledě modrá) pro prvky interieru (kom. osa domu) i exterieru (zádveří a zimní zahrada) • nové řešení štítů podporující tvarosloví stávající stavby a odkazující k původní estetice lizén (strukturovaná omítka - linie) • přestavba stávajícího zádveří na zimní zahradu a v ose domu směrem k ulici přístavba nového zádveří - změna polohy hlavního vstupu do objektu • nové řešení schodiště propojujícího interier s pobytovou částí zahrady - "palubové schodiště" (rozšířené podesty s širokým "užitným" madlem s možností zastavení se a výhledy do krajiny) • přehledné řešení interieru (komunikační osy V-Z v přízemí a suterénu a S-J v podkroví • novostavby zahradních domků sledující trojdělení východní fasády v šířce i materiálu (dřevěné schodiště - zimní zahrada v RAL 5024 - fasáda objektu v barvě bílé omítky) • nově navržené zpevněné plochy pro přístup k objektu, příjezd k zahradním domkům, parkování na pozemku a pobyt v zahradě Všechny výše uvedené motivy navrhovaného řešení rekonstrukce objektu lze shrnout v jedno spojující téma = koncepci: Stávající "klasickou - tradiční" podobu venkovského rodinného domu zachovat a jednotlivé charakteristické elementy "přiměřeně okořenit". Těmito elementy jsou jednotlivě zejm.: • rozmístění oken a jejich členění • pastelová barevnost • lizény a letopočet stavby • důraz na vstup do objektu (kryté zádveří) • lehká dřevěné konstrukce "zimní zahrady" • centrální chodba se schodištěm • zahradní domky
bottom of page