top of page

Venkovské domy

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Netřebice

soutěž: 2014

soukromá osoba

Architektura s.r.o.

Naší inspirací je tradiční česká vesnice se znaky charakteristickými pro toto prostředí. Svět dvorků mezi domy, malé zahrádky, prostory za nízkými zdmi, atmosféra venkova. Navrhujeme jednoduchý moderně-tradiční dům se sedlovou střechou, archetypální siluetou, strukturálně hluboce omítnutý, s kombinacemi velkých oken do obývacích pokojů a menších do ostatních místností podle jejich role a významu. Velký důraz klademe na prostory mezi domy a kolem nich, jedná se o prostor pro bydlení propojující zahrady s interiéry. Domy jsou umístěny kolem vstupních společných prostor, které připomínají českou náves. Tento prostor spojuje komunitu. Jednotlivé domy o shodných dispozičních řešeních od sebe odlišují dílčí vnější prvky. Nejvýznamnější je dekor fasády provedený v tl. tepelné izolace a tvarosloví střešních světlíků. Individualita v komunitě, soukromí na veřejnosti, moderní v tradici.
bottom of page