top of page

Vila Čejetice

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Čejetice

studie: 2015

soukromá osoba

Architektura s.r.o.

Koncepce domu vychází primárně z vlastností pozemku. Chybí nám osobnost klienta, který by dům spoluvytvářel podle svého srdce. Pozemek je tedy pro nás vším, navrhujeme dům, který eliminuje jeho nevýhody (vprostřed polí, výhled na jedinou stranu, bez kontextu okolních staveb) a vyzdvihuje potencionální příležitosti (výhled na staré centrum, strana s výhledem bez budoucího zastavění, dobrá orientace ke světovým stranám). Jediným podstatným a známým vstupem klienta je potřeba soukromí. Využíváme veliké rozlohy pozemku a navrhujeme dům, který jde až na povolené limity zastavění - 3m od hranic pozemku. Vytváříme hybridní atriový dům - soukroumý prostor je z poloviny tvořen domem obráceným k jihu a z poloviny zahradní cestou mezi stromy, na kterou jsou jako korále navěšeny specifické společenské prostory - venkovní ohniště, jezírko, pracovna/ krytý altán, pergola. Venkovní cesta krouží kolem hranice pozemku a pokračuje i dále skrze dům po venkovní kryté terase. Předsazená konzola střechy stíní ostré letní slunce, ale dovoluje nízkému zimnímu slunci proniknout hluboko do interieru domu. Z terasy je možné projít zvlněným průchodem do zóny mezi hranicí pozemku a domem - tam, kde je vidět, ale odkud skrz zvlněný průchod není vidět do zahrady - soukromí nevytváří mohutný neprůhledný plot, ale vlastní řešení domu a zahrady. Dům je orientován k jihu, všechny hlavní místnosti domu jsou v úrovni příjezdu z ulice, bezbariérové a lehce dostupné. Jediná technická místnost, skladové prostory a basén s fitness/ wellness jsou umístěny do 1.PP, které přirozeně využívá sklonu pozemku cca 2,5m. Zelená střecha vhodně akumuluje teplo v zimě a chlad v létě. Výkopové práce na základech umožní rozložení výkonného tepelného čerpadla, v případě nalezení vodního zdroje na pozemku je v rámci investice možné dům koncipovat jako zcela soběstačný na vodě i energiích (moderní technologie získávání a uchovávání elektřiny a výroby tepla). Zážitek z domu se díky jeho tvaru, posazení a návaznosti terasy a zahradních cest mění s každým krokem, s každým posunec slunce a změnou počasí. Cílem bylo navrhnout smyslově podnětný dům, příjemný k užívání, bezpečný a velkorysý v nakládání s prostorem. - celé patro se všemi hlavními místnostmi a funkcemi v jedné úrovni - bez bariér - pozemek se svažuje o 2,5m - využití sklonu terénu pro 1PP (bazén) - přirozený sklon terénu je využit k umístění doplňkových funkcí - wellness, fitness, basénu - zahrada jako důležitá součást prostoru k pobytu - soukromí vytváří zejména samotná koncepce domu - nikoliv pouze oplocení - elementy vody, ohně i země na zahradě - smyslově podnětné, podpora venkovních aktivit a společenských událostí (oslavy a setkání, odpočinek i práce v zahradě) - jedno patro jednoduché pro údržbu, zelená střecha vhodně akumuluje teplo v zimě a chlad v létě - orientace na jihozápad, předsazená konzola střechy stíní ostré letní slunce, ale dovoluje nízkému zimnímu slunci proniknout hluboko do interieru domu - výkopové práce na základech umožní rozložení výkonného tepelného čerpadla, v případě nalezení vodního zdroje na pozemku je v rámci investice možné dům koncipovat jako zcela soběstačný na vodě i energiích (moderní technologie získávání a uchovávání elektřiny a výroby tepla) - pozemek nekončí plotem ale výhledem na dům, vzrostlou zeleň nebo staré centrum Mladé Boleslavi
bottom of page