top of page

Viladomy Úvaly

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Úvaly u Prahy

studie: 2016, projekt: 2017

JARO REAL s.r.o.

Architektura s.r.o.

Jedná se o rodinné domy jednoduchého obdélníkového půdorysu v proporcích připomínající tradiční venkovská stavení. Domy mají rozměry 7x14m a jsou dvoupodlažní s plochou střechou. Primola I se od Primoly II liší pouze umístěním vstupu do domu. Zatímco Primola I má vstup z kratší čelní strany, Primola II z delší boční. Mutace hlavního vstupu spolu se zrcadlenými variantami umožňuje na typologicky odlišných pozemcích použít v podstatě jeden typ domu, který pak nejvhodnějším způsobem reaguje na proměnnou orientaci ke světovým stranám a odlišné poloze přístupu na pozemek. Výrazným prvkem jsou kromě bohatého prosklení na výšku 1.NP stínící plechové markýzy na vybranými okenními otvory. Proti přehřívání jsou pod omítkou připraveny kastlíky pro montáž venkovních žaluzií. Dům má splňovat požadavky na komfortní, světlé a zdravé bydlení a má svým obyvatelům přinášet radost z pobytu uvnitř i vně. V lokalitě se nacházejí celkem tři typy domů (Primola I, Primola II a Zafferano) a jejich zrcadlené varianty. Mimo různost vzniklou zrcadlením a mutací jedné z vil bočním vstupem jsou jednotlivé ulice odlišeny i barevností fasád a doplňkových konstrukcí. Účelem je v rámci developmentu rozsáhlé lokality vtisknout každé ulici i při kombinaci malého počtu různých objektů vlastní charakter. Celá lokalita je členěna na okrsky pomocí barevného odlišení fasád a plotových uličních zídek. Pro celou lokalitu jsou zvoleny tři klíčové barvy v přibližné barvě "slonová kost", "okrová" a "lososová". Typ domu, jeho klíčovou barvu a umístění na pozemku definuje situace. Typické řešení situace je následující: - všechny domy jsou od ulice ustoupeny o 7m (zvolená uliční čára lokality) - odstup 7m umožňuje venkovní parkování (VP) na parcele pro 2 automobily (7x5m) - vjezd na pozemek je 2-3 dílnou teleskopickou bránou šířky 5m - vstup na pozemek je brankou šířky 1,2m po zpevněné ploše šířky 2m - každý pozemek je osazen vzrostlým stromem (bude určeno v průběhu realizace) - každý pozemek bude vybaven zahradním domkem (ZD) pro potřeby skladování - každý pozemek umožňuje volitelně přístavbu samostatné garáže (G) - řešení plotů je jednotné pro všechny pozemky (viz část "D.1.1" projektové dokumentace) - výškové osazení domů do terénu na základě stávajícího okolního terénu před sejmutím humózní vrstvy, střední hodnota upraveného terénu je definována úrovní 1.np, do této výšky bude humózní vrstvou dosypán popř.zarovnán stávající terén po obvodu stavby, obdobným způsobem budou osazeny objekty zahradních domků a volitelné garáže - řešení plotů je jednotné pro všechny pozemky (viz část "D.1.1" projektové dokumentace), stanovené výšky jsou vztažené k úrovni chodníku - všechny stavby vč. volitelných garáží, zahradních domků (1/4) a zasaků jsou umístěny ve vzdálenosti min 2m od hranice pozemku, výjimkou je seskupení čtyř zahradních domků (4/4) v rozích parcel 3841/253-3841/268 - umístění zasaků detailně popisuje část D.1.4.1 zdravotně technické instalace - každý z pozemků bude v rámci kultivace území osazen vzrostlým stromem
bottom of page