top of page

Zahradní domek

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Klukovice

studie: 2022, projekt: 2023

soukromá osoba

-

KONCEPT Zahradní domek jako masivní dřevěná lavice ležící napříč horní části zahrady, shlížející na celý pozemek a protější svahy přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Objekt umístěný dostatečně daleko a vysoko nad stávajícím RD, aby v maximální míře navozoval pocity spojené spobytem v přírodě. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Konceptem zahradního domku je představa masivní dřevěné lavice ležící napříč horní části zahrady, shlížející na celý pozemek a protější svahy přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Objekt umístěný dostatečně daleko a vysoko nad stávajícím RD, aby v maximální míře navozoval pocity spojené s trávením volného času v přírodě. V souladu s touto představou byl navržen: • tenký nízký polozapuštěný podlouhlý objekt s dřevěným opláštěním fasády a zelenou střechou • velkorysé prosklení dvojicí skládacích dveří hlavního pobytového prostoru propojující interier s exterierem • obloukově tvarovaná terasa zanořující se do st. terénu s poloměry odpovídajícími významu navazujícího prostoru v interieru • sestava markýz pro ochranu před přehříváním jižní fasády a zpříjemňující pobyt na venkovní terase Doplňkově bylo pracováno s barvami, které stavbu ozvláštňují. Jako hlavní doplňková barva ke svisle kladenému dřevěnému obkladu z modřínových prken byla zvolena RAL 3022 (salmon pink). Touto kontrastní barvou jsou opatřeny všechny klempířské prvky, omítka stěn vnitřního vykousnutí objemu domku oddělující sklad od převážně pobytové části (průchod domkem výše do zahrady), dřevěné konstrukce markýz a soklová omítka. Druhou kontrastní barvou je RAL 1016 (sulfur yellow), kterou je opatřena betonová podlaha průchodu. Poslední doplňkovou barvou je RAL 6021 (pale green), kterou jsou opatřeny opěrné stěny obloukové terasy. Barevnost přispívá k jasnému uchopení zahradního domku a jeho součástí a pochopení jeho členění.
bottom of page